สาระการเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก อ.3/1 นางเสาวนีย์  จิอู๋
saowanee jioue

สาระการเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก อ.3/1 นางเสาวนีย์ จิอู๋

    เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลภายในครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักชื่อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้เลี้ยงดู วิธีปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การทักทายด้วยการไหว้ การเล่นกับพี่น้องในบ้าน การไปเที่ยวตลาดและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน การเล่นที่สนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี


สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก อ.3/1 นางเสาวนีย์  จิอู๋
saowanee jioue

สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก อ.3/1 นางเสาวนีย์ จิอู๋

ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัว เช่น สัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้ำ เล่นทราย การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย


สาระสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก อ.3/1 นางเสาวนีย์  จิอู๋

สาระสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก อ.3/1 นางเสาวนีย์ จิอู๋

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัว การเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด ผิวสัมผัส


สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก อ.3/1 นางเสาวนีย์  จิอู๋
nilubol sintupan

สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก อ.3/1 นางเสาวนีย์ จิอู๋


                                                                รูปภาพ


เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและเพศของตนเอง การเรียกชื่อส่วนต่างๆ ของใบหน้าและร่างกาย การดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ การล้างมือ การขับถ่าย การรับประทานอาหาร การถอดและใส่เสื้อผ้า การรักษาความปลอดภัย และการนอนหลังพักผ่อน


สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก   อนุบาล 3  ครูปทิตตา  ผุดวัฒน์
Patitta phutwat

สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 3 ครูปทิตตา ผุดวัฒน์

ธรรมชาติรอบตัว 

เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัว เช่น สัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้ำ เล่นทราย การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย